Username : Password :
         ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิตโครงการ “ใจอาสา บริจาคโลหิต เฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย”
ภาคบริการโลหิตแห่งชาติ จ.ภูเก็ต จัดโครงการ “ก่อนเที่ยว เกี่ยวเพื่อน บริจาคเลือดก่อนปีใหม่” รณรงค์ประชาชนบริจาคโลหิตสำรองให้แก่ผู้ป่วยก่อนหยุดยาวเทศกาลปีใหม่และเตรียมพร้อมรับกรณีฉุกเฉินต้องใช้โลหิตเร่งด่วน พิเศษ สำหรับผู้บริจาคโลหิตในโครงการ ฯ ระหว่างวันที่ 28 ธันวาคม 2554 - 8 มกราคม 2555 (ยกเว้น 1 มกราคม 2555 เป็นวันหยุดทำการประจำปี) ณ ภาคบริการโลหิตแห่งชาติ จ.ภูเก็ต จะได้รับของที่ระลึก “ปฏิทิน ช่อง 3”
 
ภาคบริการโลหิตแห่งชาติ จ.ภูเก็ต
38/193 ถ.รัตนโกสินทร์ 200ปี ต.ตลาดเหนือ อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000
email : phuketrbc@yahoo.com
โทร. 076-251178 โทรสาร. 076-250185
© Copyright.Phuket Regional Blood Centre. All Right Reserved. | Design by Phuket Solution