Username : Password :
         ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิตโครงการ “ใจอาสา บริจาคโลหิต เฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย”
ขอเชิญบริจาคโลหิตช่วยชีวิตป่วยในพื้นที่ประสบภัยน้ำท่วมได้ที่ภาคบริการโลหิต จ.ภูเก็ต ทุกวัน โทร 076 251178
 
ภาคบริการโลหิตแห่งชาติ จ.ภูเก็ต
38/193 ถ.รัตนโกสินทร์ 200ปี ต.ตลาดเหนือ อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000
email : phuketrbc@yahoo.com
โทร. 076-251178 โทรสาร. 076-250185
© Copyright.Phuket Regional Blood Centre. All Right Reserved. | Design by Phuket Solution