Username : Password :
         1-30 กันยายน 2558 ปันโลหิตให้น้อง รับของที่ระลึก ปากการูปมือ          ขอเชิญร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ สภานายิกาสภากาชาดไทย เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 83 พรรษา ตลอดเดือนสิงหาคม 2558          ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิตโครงการ “ใจอาสา บริจาคโลหิต เฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย”
  ภาพกิจกรรม

แล้งนี้ ไม่แล้น้ำใจ บริจาคโลหิตก่อนสงกรานต์

แล้งนี้ ไม่แล้น้ำใจ บริจาคโลหิตก่อนสงกรานต์

แล้งนี้ ไม่แล้น้ำใจ บริจาคโลหิตก่อนสงกรานต์

ภาคบริการโลหิตแห่งชาติ จ.ภูเก็ต
38/193 ถ.รัตนโกสินทร์ 200ปี ต.ตลาดเหนือ อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000
email : phuketrbc@yahoo.com
โทร. 076-251178 โทรสาร. 076-250185
© Copyright.Phuket Regional Blood Centre. All Right Reserved. | Design by Phuket Solution