เพลง ขอบคุณที่รักกันGift Blood Save Lifeคุณสมบัติก่อนและหลังการบริจาคโลหิตวิดิทัศน์ เรื่องการบริจาคเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดโลหิตวิดิทัศน์ ชุดหนูแดง..ชวนทำความดี (สำหรับเยาวชน)วิดิทัศน์ ชุดบริจาคโลหิต จากใจผู้ให้..สู่กายผู้รับ (สำหรับประชาชนทั่วไป)

Link

 

 

 

 

 

 

สถิติเว็บไซต์

  • Site Counter: 1,086,089
  • Unique Visitor: 238,863
  • Your IP: 103.44.218.27
  • Since: 2010-10-07 13:26:26

ข่าวประชาสัมพันธ์

หน่วยงานน้อมเกล้าฯ ถวายรถรับบริจาคโลหิต

วันที่ 18 มีนาคม 2558 เวลา 14.10 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้คณะบุคคล น้อมเกล้าฯ ถวายรถเพื่อใช้ในกิจการศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ณ อาคารเทิดพระเกียรติสมเด็จพระญาณสังวร (เจริญ สุวฑฺฒโน)  สภากาชาดไทย ดังนี้

ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สวัสดีปีใหม่ 2558

ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย สวัสดีปีใหม่ 2558

สื่อประชาสัมพันธ์

สื่อประชาสัมพันธ์